Landsbykattens BjarnePP

BjarnePP er en katt som mye heller vil være på fanget enn å være ute og fange lunch. Fast plass er på fanget til samboeren på kvelden. Han klager høylydt om han ikke får det som han vil. Bjarne er også vår faste vekkerklokke om vi skulle finne på å snooze.

 

Farge: MCO a, blå solid.

Poly: ja, 4WD

HD:

DNAtester:

Screening:

Stamtavle/Pedigree

Bjarne kan vurderes til utlån, men bare til TICA medlemmer.